Αποτίμηση

προσπάθεια αποτίμησης


Αν βρέθηκες σ’ αυτό το μπλογκ, περιηγήθηκες και θες, μπορείς να πεις μ’ ένα σχόλιο τη γνώμη σου για την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική πράξη.


Συμπεράσματα απο την αποτίμηση της "προσπάθειας ν' ανοίξει η σχολική τάξη ένα παράθυρο στον κόσμο". (από την εισήσηση στο 2 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, 23-25 Απρ. 2010)

Από την οπτική του εκπαιδευτικού είναι σημαντική η ανυπαρξία κάποιου θεσμικού πλαισίου σχετικού με τα ιστολόγια τάξης ή μαθήματος, που θα καθόριζε – έστω αδρά – τους σκοπούς, τον τρόπο και τα κριτήρια λειτουργίας, έτσι γίνεται δύσκολη και η αποτίμηση αυτού του συγκεκριμένου Ιστολογίου. Το ιστολόγιο δεν εντάχθηκε σε κάποιο πρόγραμμα, πολιτιστικό ή άλλο, υπήρξε πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από την διδακτική καθημερινότητα. Αυτό, ίσως, σήμαινε και την απουσία θεσμικού ενδιαφέροντος για το εγχείρημα.

Σημαντικό μέλημα ήταν αυτό που από νωρίς επεσήμανε ο Α.-Φ. Χριστίδης σχετικά με την κριτική ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον κίνδυνο που υπάρχει αν η τεχνολογία μυθοποιηθεί και αν παράλληλα αντιμετωπιστεί σαν κάτι «ουδέτερο». Τότε μπορεί να λειτουργήσει σαν «τεχνολογία του άχρηστου» οδηγώντας σε μια «βιομηχανία λήθης» και ο ρόλος της γίνεται αντιεκπαιδευτικός (Χριστίδης 1999). Παράλληλα, όπως ήδη επισημάνθηκε, υπήρξε διαρκής προσπάθεια να μην υποκατασταθεί, κατά κανένα τρόπο και σε κανένα σημείο, το μάθημα στην τάξη.


Ο ευρύτερος σκοπός αξιοποίησης των Διαδικτυακών υπηρεσιών σα μαθησιακού περιβάλλοντος που θα κινητοποιήσει αποτελεσματικότερα τους μαθητές καθόρισε σαν απαραίτητο στοιχείο να συνδυαστούν οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης με τις ΤΠΕ (Παρασκευά, Παπαγιάννη 2008). Έτσι, έχοντας αφετηρία το σχολικό γραμματισμό, δηλαδή την ανάπτυξη γνωσιακών κυρίως δεξιοτήτων, έγινε προσπάθεια οι μαθητές να οδηγούνται στον κοινωνικό γραμματισμό, δηλαδή στη διαμόρφωση κοινωνικής ταυτότητας μέσω της ανάγνωσης διαφορετικών κειμενικών ειδών (Μητσικοπούλου Β. 2001) και στον πολυγραμματισμό αλλάζοντας παράλληλα και τους όρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχοντας υπόψη ότι το διδακτικό σχήμα, που καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το μαθησιακό γραπτό υλικό των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και από η χρήση των ΤΠΕ, διαμορφώνει συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις, τρόπους συμπεριφοράς, τρόπους γνώσης και καλλιεργεί συγκεκριμένη εγγράμματη μαθητική ταυτότητα/ υποκειμενικότητα, έγινε προσπάθεια να μην οδηγηθούμε στον τύπο του μαθητή που λειτουργεί παθητικά, αλλά να καλλιεργηθούν τα χαρακτηριστικά ενός ενεργού υποκειμένου μάθησης (Κουτσογιάννης 2009).


Προς αυτήν την κατεύθυνση νομίζω ότι κινήθηκε το Ιστολόγιο Νεοελληνικά στη Β΄ Λυκείου / 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας (http://neoellinika.blogspot.com/)

όλο το κείμενο της εισήγησης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: